Często Zadawane Pytania

Co to jest roszczenie Osobistego Urazu?

Osoba z powodu szkody jest roszczeniem, gdy osoba cierpi na szkody i straty w wyniku zaniedbania innej osoby fizycznej lub firmy, a osoba ta stara się o sprawiedliwość od strony zaniedbania. Najczęstsze rodzaje wypadków przy pracy są spowodowane wypadkami samochodowymi, wypadkami motocyklowymi, wypadkami w miejscu pracy oraz poślizgnięciami / wycieczkami w miejscach publicznych.

Kto może złożyć skargę o Osobiste kontuzje?

Każda osoba, która doznała szkody w wyniku zaniedbania osoby trzeciej, może dochodzić roszczeń, o ile można wykazać, że strona trzecia była zaniedbywająca i że powód został poszkodowany.

Jak długo muszę rozpocząć proces?

Zgodnie z ustawą o statutach z 1957 r. Powódka musi złożyć skargę w zarzucie o uraz w ciągu 2 lat od daty utraty (która jest zazwyczaj datą wypadku). W bardziej złożonych przypadkach takie zaniedbania medyczne, okres dwóch lat zaczyna się dopiero od dnia Znajomość zaniedbania. Ważne jest, aby proces rozpoczął się tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć 2-letniego terminu. Jeśli sprawa nie została złożona w radzie ds. Urazów w ciągu 2 lat, sprawa stanie się "statutem zniesionym", co oznacza, że ​​sprawa jest zasadniczo martwa.

Ważne jest, aby pamiętać, że sprawa może zostać złożona tylko z Radą ds. Urazów, gdy powód ma raport medyczny od lekarza, który przedstawia charakter urazu. Może to zająć trochę czasu na przygotowanie takich raportów i dlatego najlepiej jak najszybciej rozpocząć proces, aby zminimalizować ryzyko utraty 2-letniego terminu.

Co to jest Zarząd Urazy?

Rada ds. Urazów została utworzona w 2004 r. Przez rząd irlandzki. Każda sprawa Personal Injury * w Irlandii (z pewnymi wyjątkami, np. Przypadki zaniedbań z medycznego punktu widzenia) musi być złożona wraz z Radą ds. Urazów, jak tylko wnioskodawca ma dostęp do raportu medycznego. Celem Zarządu ds. Urazów jest próba rozstrzygnięcia przypadków szkody osobowej bez konieczności wszczęcia postępowania sądowego.

Jak długo trwa proces?

Osoba z powodów wnioskodawcy przedłoży stosowny formularz wniosku (znany jako Formularz A) wraz z Radą ds. Urazów oraz raportem medycznym (znanym jako Formularz B). Wniosek będzie zawierał wszystkie istotne fakty sprawy i będzie towarzyszyć raportowi medycznemu, który przedstawia obrażenia UŜytkownika. Następnie Rada ds. Urazów podejmie decyzję o udzieleniu pozwanemu pozwanemu (który zwykle jest firmą ubezpieczeniową w imieniu pozwanego) 90 dni w celu zbadania okoliczności związanych z wypadkami zgodnie z sekcją 50 Ustawy PIAB z 2003 r. Z perspektywy Wnoszącego roszczenie nie będzie to miało znaczenia w tym Okres 90 dni. Ubezpieczyciele będą przeprowadzać odpowiednie dochodzenia i zadali wiele pytań z ubezpieczonym w celu podjęcia decyzji, czy powinni oni ponosić odpowiedzialność za wypadek. Po upływie 90 dni pozwany musi zadecydować, czy wola Zgoda na rozpatrzenie wniosku przez Radę ds. Urazów. Jeśli pozwany uważa, że ​​nie ponosi odpowiedzialności za wypadek, nie zezwala Zarządowi Urazu ocenić wartości roszczenia. Następnie Rada ds. Urazów udzieli Powodowi pozwolenia, który umożliwi im rozpoczęcie postępowania sądowego, a sprawa całkowicie zakończy proces. Jeśli strona pozwana uzna, że ​​ponoszą odpowiedzialność, zezwoli Zarządowi Urazu ocenić wartość roszczenia. Zazwyczaj dotyczy to Zespołu ds. Urazów, który przeprowadzi dalsze badania lekarskie w celu uzyskania zaktualizowanej opinii medycznej dotyczącej urazów i odzysku. Rada ds. Urazów weźmie pod uwagę wszystkie dowody medyczne oraz szczegółowe informacje na temat wszystkich wydatków i ostatecznie oszacuje wartość roszczenia. Jeśli wszystkie strony są zadowolone z oceny roszczenia, wówczas roszczenie będzie rozstrzygane po prostu w ramach Zlecenia zapłaty Wysłane do pozwanego, który zmusza Benderę do zapłaty odpowiedniej kwoty odszkodowania na rzecz wnoszącego powództwo. Jeśli obydwie strony są niezadowolone z oceny, Zarząd Urazów udzieli pozwolenia, które pozwoli im na wszczęcie postępowania sądowego, a sprawa zakończy się całkowicie. Proces Urazy zespołu może trwać około 12 miesięcy, ale wiele z nich zależy Czy pozwany jest szczęśliwy, że Rada ds. Urazów ocenia sprawę.

Dlaczego powinienem poinstruować Rogersa Solicitors?

Rogers Solicitors zajmuje się wyłącznie przypadkami Personal Injury. Rogers Solicitors nie zajmują się innymi prawami. Firma ma doskonałą reputację, zapewniając swoim klientom wysoki poziom obsługi i wygrywające sprawy.

Jak nawiązać kontakt z Rogers Solicitors?

To jest łatwa część. Wystarczy wypełnić jeden z pól kontaktowych w tej witrynie, a jeden z naszych zespołów Solicitors zadzwoni do Ciebie w ciągu kilku minut, aby omówić sprawę. Dbamy o resztę.